Regulamin kampanii Best Restaurant Awards 2018 Polska

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii Best Restaurant Awards 2018 (“Kampania”) zorganizowanej przez  Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 03-12-2018 do 06-01-2019 włącznie. Zamów zamówienie w jednej z wyznaczonych restauracji w Twojej okolicy i zostaw recenzję w ramach wspomnianego wcześniej czasu kampanii i możesz wygrać jedną z kilku nagród. Najwyższą nagrodą jest kupon Pyszne.pl na rok jedzenia za darmo o wartości 7500 PLN.

Ogólne

1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, beżpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana “Takeaway.com”)

2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwany “Uczestnikiem”, jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.

3. Kampania rozpoczyna się 03-12-2018, a planowany koniec jest przewidziany jest na 06-01-2019 włacznie.

4. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

5. Kampania jest promowanana na stronie Best Restaurants Awards 2018.

6. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi:
a) W czasie trwania kampanii zamówić w co najmniej jednej z nominowanych restauracji;
b) 
Pozostawić ocenę w postaci gwiazdek wraz z oryginalnym, autorskim komentarzem.

7. Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki artykułu 6 ma szansę wygrać jedną z nagród. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oryginalności i użyteczności pozostawionej opinii.

8. Uczestnik może uczestniczyć w kampanii dowolną ilość razy.

9. Firma Takeaway.com nie ponosi żadnych kosztów komunikacji za udział w Kampanii.

10. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.

Uczestnicy

11. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.

12. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest jednak w stanie zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.

13. Takeaway.com zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

Nagroda

14. Nagrody stanowią:
– 1 voucher o wartości 7500 PLN
– 5 voucherów, o wartości 1 000 PLN każdy
– 5 voucherów, o wartości 400 PLN każdy
– 5 voucherów, o wartości 200 PLN każdy
– 8 voucherów, o wartości 100 PLN każdy

15. Kupony mają ograniczoną ważność. Informacja na temat okresu ważności vouchera zostanie przekazana zwycięzcy razem z voucherem.

16. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne usługi. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody i/lub braku możliwości wypłacenia nagrody, nagroda pozostaje własnością Takeaway.com.

17. Takeaway.com może zmienić nagrodę w porozumieniu i tylko za zgodą zwycięzcy danej nagrody.

18. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim.

19. Vouchery ważne są do 31.12.2019 włącznie. Voucherów nie można zwrócić lub wymienić na inne kupony i nie można ich łączyć z innymi kuponami jakiekolwiek rodzaju. Przy korzystaniu z vouchera obowiązują ogólne zasady i warunki Pyszne.pl.

Wybór zwycięzców  i ogłoszenie wyników

20. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony w sposób bezstronny przez Takeaway.com poprzez selekcję na podstawie artykułu 7. Selekcja odbywa się między 07-01-2019, a 17-02-2019.

21. Zwycięzcy Kampanii otrzymają wiadomość emailową lub telefoniczną od Takeaway.com najpóźniej 17.02.2019. W tej wiadomości Takeaway.com poprosi Uczestnika o podanie jego / jej imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Jeśli Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Takeaway.com przed 28.02.2019, nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi.

22. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe podane do Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.

23. Takeaway.com nie może być kontaktowane w celu uzyskania informacji o zwycięzcach.

Polityka Prywatności

24. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.

25. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Takeaway.com w związku z Kampania są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on / ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po dwóch miesiącach.

Wierzytelność

26. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.

27. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób wynikające z korzystania z nagrody.

28. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Takeaway.com jak i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.

Inne

29. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na www.pyszne.pl/blog/best-restaurant-awards-2018-regulamin.

30. Niniejsze warunki kampanii nie zostaną zmienione przez Takeaway.com w okresie trwania Kampanii z wyjątkiem oczywistych pomyłek lub błędów pisowni.

31. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).

32. Podatek od hazardu związany z tą Kampanią zostanie uiszczony przez Takeaway.com.

33. Jeśli uczestnik wygra nagrodę, zawsze należy skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi. Wygrane nagrody mogą podlegać innym podatkom niż podatek od gier losowych.

34. .W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.

Kontakt:

Pyszne.pl
Rybacka 9
53-656 Wrocław
Polska
Tel.: 71 707 14 11
Fax: 71 723 75 36
kontakt@pyszne.pl