Know Your Customer

Czym jest KYC?

Proces KYC (Know Your Customer) jest to procedura weryfikacji restauratorów współpracujących z Pyszne.pl. Ma ona na celu określenie tak zwanego beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikację kont bankowych, na które przelewane są środki z zamówień opłaconych online. Tę procedurę wymusza na nas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Dlaczego każda restauracja musi przejść przez proces weryfikacji?

W związku z dynamicznym rozwojem naszych serwisów w Europie Kontynentalnej oraz na skutek naszych starań dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania i procesowania pieniędzy zgromadzonych m.in. z zamówień opłaconych online, Grupa Takeaway.com, której częścią jest Pyszne.pl, została zobligowana do aplikowania o licencję pośrednika płatności. Zmiana przepisów prawa europejskiego oraz naszej chęci podniesienia bezpieczeństwa spowodowała
opracowanie przez nas procedury o nazwie "Poznaj Swojego Klienta" (ang. "Know Your Customer", w skrócie "KYC").

Jak przebiega proces weryfikacji?

Proces weryfikacji zaczyna się od skompletowania potrzebnych dokumentów. W tym celu został do Państwa skierowany mail z prośbą o wysłanie niezbędnych danych. Następnie zaufani pracownicy wprowadzają informację do systemu. Po zakończeniu wgrywania danych, na skrzynkę mailową otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą weryfikację dokumentów.
Ostatnim etapem, pozwalającym na zakończenie procesu weryfikacji, jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który znajdą Państwo w tytule następnego przelewu. Kod ten prosilibyśmy o przepisanie w zakładce "Finanse" ---> "Weryfikacja" na Państwa Koncie Partnerskim lub przekazanie go podczas rozmowy z naszym agentem na Infolinii.

Jakie dokumenty są niezbędne do zakończenia procesu weryfikacji?

Do zakończenia procesu weryfikacji Partnerów biznesowych KYC potrzebujemy takich dokumentów, jak:
1) kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela/i, np.: dowód osobisty, paszport, czy karta pobytu,
2) potwierdzenia posiadania rachunku bankowego (konto w banku musi być zarejestrowane na właściciela lub spółkę),
3) potwierdzenia adresu zamieszkania właściciela (o ile nie znajduje się on na dokumencie tożsamości).

Czym jest anonimizacja dowodu osobistego?

Anonimizacja dokumentów polega na ukryciu wszystkich danych, które nie są potrzebne do procesu weryfikacji. Dzięki temu widoczne zostają tylko niezbędne informacje, a dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone.

W jaki sposób mogę przesłać kopie wymaganych dokumentów?

Dokumenty mogą zostać wysłane do nas elektronicznie oraz pocztowo.
Dla wysyłki elektronicznej została stworzona specjalna skrzynka mailowa: weryfikacja@pyszne.pl, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione i dedykowane do KYC. Mogą to być zdjęcia niezbędnych dokumentów lub pliki w formacie PDF.

Dodatkowo z celu zachowania środków bezpieczeństwa przesyłanych danych, zachęcamy do skorzystania z możliwości kompresji plików w folder .zip, który będzie zabezpieczony hasłem dostępu. Samo hasło można przekazać odrębną wiadomością lub innym kanałem komunikacji (np. telefonicznie).

Adres do korespondencji, na który mogą Państwo wysyłać kopie dokumentów:
Pyszne.pl- Sto2 Sp. Z o.o.
ul. Rybacka 9
53-656 Wrocław.

Prosimy również o umieszczeniu napisu "KYC" na kopercie, by dokumenty trafiły bezpośrednio do odpowiedniego działu.

Czym jest kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny jest ciągiem sześciu cyfr, który mogą Państwo znaleźć w tytule przelewu (o ile nie uzupełniali go Państwo wcześniej). Przybliżony zapis tego tytułu to: "WYPŁATA PO-XXXXXXXXXX 17-02-2019 PYSZNE.PL (KOD WERYFIKACYJNY: ******).

Jak wprowadzić kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny należy wpisać po zalogowaniu się na Koncie Partnerskim dla restauracji z zakładce Finanse-Weryfikacja lub przekazać go agentowi na naszej Infolinii.