Jak działa Program Pieczątek?

Zbierając pieczątki oszczędzasz 10% wartości swoich zamówień, do wykorzystania w formie wygodnego kodu rabatowego. Otrzymasz go po każdym piątym zamówieniu w danej restauracji.

Jak działa Program Pieczątek?

1

Subskrybuj nasz newsletter

2

Uzbieraj komplet pieczątek

3

Skorzystaj z kodu rabatowego!

Zacznij teraz

 • Aby korzystać z pieczątek, zapisz się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia na temat kodów rabatowych, zebranych pieczątek i inne wiadomości!
 • Nie posiadasz jeszcze konta na Pyszne.pl? Nie ma problemu. Po prostu utwórz konto, podając ten sam adres e-mail, którego używasz podczas zamawiania!
 • Zacznij oszczędzać już teraz!
Przegląd zebranych pieczątek

Zalety zbierania pieczątek

1
Step 1

Wybierasz spośród wielu dostępnych restauracji

2
Step 2

Oszczędzasz przy każdym kolejnym zamówieniu

3
Step 3

Twoja lojalność jest wynagradzana

4
Step 4

Odbierasz atrakcyjny kod rabatowy za komplet pieczątek

Warunki ogólne dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki

Niniejsze Warunki ogólne dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki mają zastosowanie odnośnie do relacji między firmą Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Takeaway.com) a Klientem, który zarejestrował się do Programu Kart na pieczątki.

  Definicje

  Zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie jak te ujęte w Ogólnych warunkach dla Klientów

  Warunki ogólne dla Klientów: aktualna wersja warunków ogólnych dla klientów Takeaway.com.

  Restauracja uczestnicząca: Restauracja, która bierze udział w Programie Kart na pieczątki i przyznaje Pieczątki Klientom.

  Pieczątka: Specjalna dla danej restauracji pieczątka przyznawana za każde Zamówienie złożone w Restauracji uczestniczącej.

  Karta na pieczątki: Specjalny dla danej restauracji wykaz Pieczątek zebranych przez Klienta, otrzymanych drogą mailową, który uznaje się za wypełniony i kompletny po zebraniu pięciu pieczątek.

  Program pieczątek: program nagród, który pozwala Klientom na zbieranie Pieczątek od Restauracji uczestniczących na Karcie na pieczątki, którą uznaje się za wypełnioną i kompletną po zebraniu pięciu Pieczątek od tej samej Restauracji uczestniczącej, w wyniku czego otrzymuje się Voucher za pieczątki, który można zamienić na Zamówienie w danej Restauracji uczestniczącej.

  Voucher za pieczątki: Specjalny dla danej restauracji voucher otrzymywany po wypełnieniu Karty na pieczątki, o wartości 10% całkowitej wartości Zamówienia pięciu Zamówień, za które otrzymano Pieczątki.

  Warunki ogólne dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki: niniejsze warunki ogólne dotyczące Programu pieczątek Takeaway.com, wraz z późniejszymi zmianami.

  Zastosowanie

 1. Aby zarejestrować się do Programu Kart na pieczątki, Klient ma obowiązek subskrybować newsletter przy użyciu ważnego adresu e-mail.
 2. Subskrybując newsletter, Klient wyraża zgodę na to, że niniejsze Warunki ogólne dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki będą miały zastosowanie w zakresie relacji między Takeaway.com i Klientem, a także będą obowiązywać w zakresie relacji między Klientem i jedną lub wieloma Restauracjami uczestniczącymi, które zostaną nawiązane w wyniku rejestracji Klienta do Programu Pieczątek.
 3. Restauracja decyduje według własnej oceny o tym, czy uczestniczy w Programie Kart na pieczątki.
 4. Warunki ogólne dla Klientów obowiązują cały czas w odniesieniu do relacji między Takeaway.com i Klientem, chyba że wyraźnie są one odmienne od niniejszych Warunków ogólnych dla Restauracji korzystających z Kart na pieczątki. W takim przypadku moc nadrzędną mają te ostatnie.
 5. Takeaway.com może według własnej oceny odmówić rejestracji Klienta w Programie Kart na pieczątki.
 6. Pieczątki oraz Vouchery za pieczątki

 7. Pieczątki oraz Vouchery za pieczątki nie mają żadnej wartości monetarnej ani gotówkowej i nie można zamieniać ich na żadną walutę.
 8. Pieczątki są przyznawane Klientowi wyłącznie przez Restaurację uczestniczącą.
 9. Takeaway.com jest wyłącznie technicznym dostawcą Programu Pieczątek, publikującym Program Pieczątek na swojej Platformie.
 10. Klienci z ważnym adresem e-mail otrzymają automatycznie 1 Pieczątkę za każde Zamówienie złożone w Restauracji uczestniczącej.
 11. Po złożeniu Zamówienia w Restauracji uczestniczącej, Klient, który dokonał subskrypcji newslettera, otrzyma automatycznie, w ciągu 48 godzin, wiadomość e-mail z aktualnym wykazem Kart na pieczątki. Wyświetlanych jest maksymalnie siedem Kart na pieczątki Restauracji uczestniczących, posortowanych według liczby Pieczątek.
 12. artę na pieczątki uznaje się za wypełnioną i kompletną po zebraniu pięciu Pieczątek z tej samej Restauracji uczestniczącej. Voucher za pieczątki zostanie przesłany Klientowi drogą mailową w ciągu 48 godzin od wypełnienia Karty na pieczątki.
 13. Pieczątki tracą ważność po 12 miesiącach od daty przyznania Klientowi tych Pieczątek.
 14. Pieczątki nie mogą być przenoszone między Restauracjami uczestniczącymi, Klientami, adresami e-mail, Kartami na pieczątki lub w jakikolwiek inny sposób.
 15. Klienci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich nieścisłości dotyczących zebranych Pieczątek w dziale obsługi klienta Takeaway.com w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia danej nieścisłości.
 16. Takeaway.com ma prawo do:

  • korygowania wszelkich niesprawiedliwie przyznanych Pieczątek; lub
  • korygowania wszelkich Pieczątek, które zostały przyznane, kiedy anulowano Zamówienie i/lub płatność z jego tytułu; oraz
  • anulowania wszelkich Voucherów za pieczątki wykupionych na podstawie takich pieczątek
 17. Vouchery za pieczątki

 18. Voucher za pieczątki:

  • może być zrealizowany wyłącznie wraz z Zamówieniem w Restauracji uczestniczącej, od której otrzymano Pieczątki;
  • może być zrealizowany wyłącznie w kombinacji z płatnością online; oraz
  • nie może być łączony z innymi voucherami jakiegokolwiek rodzaju.
 19. Wartość Vouchera za pieczątki jest równa 10% całkowitej wartości Zamówienia pięciu Zamówień, za które otrzymano Pieczątki.
 20. Vouchera za pieczątki nie trzeba realizować na pojedyncze Zamówienie, ale może być on stosowany dla możliwie największej liczby Zamówień, do momentu wykorzystania całkowitej wartości Vouchera za pieczątki.
 21. Voucher za pieczątki można zrealizować do 90 dni po wydaniu Vouchera za pieczątki.
 22. Po wygaśnięciu Vouchera za pieczątki Pieczątki wykorzystane do skompletowania tego Vouchera za pieczątki nie zostaną zwrócone Klientowi.
 23. Czas trwania, modyfikacje i zakończenie Programu Kart na pieczątki

 24. Takeaway.com może wprowadzać zmiany w zakresie niniejszych Warunków ogólnych dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki, dowolnych aspektów Programu Kart na pieczątki oraz nagród w jakimkolwiek względzie. Wszystko powyższe bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Na przykład, lecz nie tylko, możemy dodawać, usuwać lub zmieniać ograniczenia czasowe dotyczące wykupowania lub wykorzystania Pieczątek lub Voucherów za pieczątki. Takeaway.com opublikuje zmienione Warunki ogólne dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki na Platformie.
 25. Klient, który kontynuuje udział w Programie Kart na pieczątki potwierdza akceptację wszelkich zmian w zakresie niniejszych Warunków ogólnych dla Klientów korzystających z Kart na pieczątki.
 26. Klient może zdecydować o opuszczeniu Programu Kart na pieczątki w dowolnym momencie. Klient opuszcza Program Kart na pieczątki poprzez wycofanie subskrypcji newslettera. Opuszczając Program Kart na pieczątki, Klient kończy relację z Takeaway.com w odniesieniu do Programu Kart na pieczątki i traci prawo do jakichkolwiek uzyskanych Pieczątek.
 27. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do anulowania Programu Kart na pieczątki w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku anulowania Programu Kart na pieczątki, Klienci nie mogą zbierać Pieczątek. Mimo tego Vouchery za pieczątki zachowują ważność do upływu daty ważności.
 28. Restauracja uczestnicząca ma prawo w dowolnym momencie zakończyć swoje uczestnictwo w programie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zakończenia udziału przez Restaurację uczestniczącą, Klient nie może zbierać już Pieczątek z danej Restauracji. Mimo tego Vouchery za pieczątki z tej Restauracji zachowują ważność do daty ważności.
 29. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia Klienta ze zbierania Pieczątek w razie (podejrzenia) naruszenia Warunków ogólnych dla Klientów lub niniejszych Warunków ogólnych Klientów korzystających z Kart na pieczątki.
 30. Inne

 31. Odpowiedzialność Takeaway.com ogranicza się zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach umów dla Klientów.
 32. W razie skarg na temat Programu Kart na pieczątki, Takeaway.com odnosi do swojego regulaminu skarg zawartych w Warunkach ogólnych dla Klientów.