Ranking

Jak jest ustalana pozycja restauracji w serwisie Pyszne.pl?

Kolejność restauracji na liście w serwisie Pyszne.pljest zmienna i zależy od wielu czynników. Jeden cel pozostaje jednak niezmienny -- pozycja restauracji wynika z tego, w jakim stopniu odpowiada ona gustom klientów.

Mając to na uwadze, najważniejsze parametry rankingu wykorzystywane na platformie są jednocześnie podstawowymi czynnikami decydującymi o kolejności i pozycji restauracji na domyślnej liście (czyli tzw. liście "najlepiej dopasowane"). Należy pamiętać, że korzystanie z dostępnych w witrynie lub w aplikacji mobilnej opcji sortowania będzie wpływać na parametry wyszukiwania lub zestawienia, ponieważ wybrana opcja sortowania zazwyczaj wpływa w szczególny sposób na jeden konkretny parametr. Najważniejszymi czynnikami są odległość do klienta oraz "jakość", która wynika z opinii. Znaczenie ma również popularność (tj. liczba zamówień otrzymywanych przez restaurację). Ponadto istnieją tak zwane czynniki tymczasowe (na przykład pogoda lub okresy wzmożonego ruchu w związku ze świętami). Ponadto umożliwiamy restauracjom wykupienie poprawy pozycji w celu zwiększenia widoczności. Taka restauracja będzie wyświetlana na platformie jako "oferta sponsorowana".

Ponieważ waga wszystkich czynników ulega ciągłym zmianom, zmienia się również ranking restauracji (czyli kolejność, w jakiej klienci widzą je na platformie). Może się więc zdarzyć, że poszczególne osoby zobaczą w tym samym czasie inny ranking, a także, na przykład, że będzie widoczna duża różnica w tym samym rankingu o godzinie 17:00 i 21:00.

Poza tym zawsze można skorzystać z filtrów do sortowania na innej podstawie niż lista standardowa. Zakładamy jednak, że generalnie wyświetlamy listę najbardziej odpowiadającą gustom w danej lokalizacji. Przecież gusta są różne!

Najważniejsze czynniki (główne parametry)

Odległość Najważniejszym parametrem w rankingu jest odległość. Wyżej na liście prezentowane są restauracje, które znajdują się w pobliżu, ponieważ serwis Pyszne.plchce możliwie jak najbardziej równomiernie rozłożyć zamówienia pojawiające się w witrynie pomiędzy uczestniczące restauracje. Chcemy również zapewnić klientom możliwie jak najkrótszy czas oczekiwania na posiłek, a restauracjom dostawy na jak najmniejszą odległość. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wybrania opcji "odbiór" zamiast dostawy lokalizacja jest jeszcze ważniejsza dla klientów, dlatego wszystkie restauracje zostaną uszeregowane na domyślnej liście tylko na podstawie odległości.

Jakość Jakość jest parametrem opartym na średniej opinii klientów dotyczącej ostatnio zamawianych produktów i dostawy. Uważamy, że w ten sposób prezentujemy uczciwe informacje dotyczące jakości, ponieważ serwis Pyszne.plma miliony klientów, z których każdy ma inne preferencje.

Popularność Popularne restauracje często zatrudniają więcej pracowników zajmujących się dostawą, a zatem mogą zazwyczaj zapewnić dostawę w większym obszarze i obsłużyć większą liczbę zamówień. W związku z popularnością są one często umieszczane w rankingu nieco wyżej niż restauracje, które nie mają tego typu możliwości. Popularność wynika z liczby ostatnio zrealizowanych zamówień przez daną restaurację w porównaniu do innych restauracji w tym rejonie. Z reguły dotyczy to głównie sieci, ale może też dotyczyć większych restauracji w centrum miasta.

Nowe restauracje W serwisie Pyszne.pl nowe restauracje tymczasowo otrzymują lepszą pozycję w rankingu, głównie dlatego, że mają niewiele recenzji. Wynika to z faktu, że złożono w nich niewielką liczbę zamówień. Aby pomóc takim restauracjom w rozpoczęciu działalności, otrzymują one tymczasowo (średnio przez tydzień) wyższą pozycję w rankingu. Nowe restauracje obok logo mają oznaczenie "Nowa".

Powyżej opisano główne parametry, z których korzystamy. Należy pamiętać, że zawartość lub charakterystyka menu restauracji lub potraw sama w sobie nie będzie miała wpływu na jej pozycję na platformie, ale dzięki lepszym recenzjom może z kolei wpłynąć na jakość.

Czynniki tymczasowe Istnieją również inne czynniki, które mogą tymczasowo wpływać na pozycję restauracji, zarówno pośrednio, ponieważ wpływają na jakość lub popularność, jak i bezpośrednio, poprzez tymczasowe przesunięcie restauracji w dół listy, gdy wiemy, że zamówienia najprawdopodobniej nie zostaną dostarczone klientom w rozsądnym czasie. Do czynników tych zalicza się m.in. pogoda, duża liczba klientów w danym miejscu, godziny otwarcia, święta oraz możliwości restauracji lub dostawcy. Ponadto zarówno serwis Pyszne.pl, jak i restauracja mogą zdecydować się na tymczasowe "zamknięcie" restauracji na platformie, jeśli otrzyma ona zbyt dużą liczbę zamówień. Sytuacja taka zdarza się regularnie.

Wyniki sponsorowane Restauracje mogą poprawić swoją widoczność na platformie, przesuwając się w górę listy wyników wyszukiwania "najlepiej dopasowane" wyświetlanych klientom, korzystając z płatnej usługi sponsorowania "TopRank". Poprawa widoczności jest proporcjonalna do rankingu, który w przeciwnym razie restauracja miałaby w serwisie Pyszne.plw oparciu o wymienione powyżej parametry. Na przykład, dobra 4-gwiazdkowa restauracja może być wyświetlana poniżej 3-gwiazdkowej restauracji na liście, którą widzi klient, jeżeli znajduje się ona dalej, a więc ta restauracja może zdecydować się na zwiększenie swojej widoczności za pomocą TopRank. Niektóre restauracje mogą chcieć zdobyć więcej zamówień w poniedziałki, natomiast w niedziele mogą zwykle mieć dużą liczbę klientów, a więc będą one korzystać z usługi TopRank tylko w poniedziałki w celu zwiększenia liczby zamówień właśnie w tym dniu.

Należy pamiętać, że choć TopRank jest ważnym narzędziem, które może być wykorzystane do poprawy widoczności restauracji, to jednak najważniejszym celem rankingu pozostaje prezentowanie klientom restauracji najbardziej odpowiadających ich gustom. Aby mieć pewność, że w ranking jest ułożony w sposób odpowiadający gustom klientów, restauracje mogą poprawić swoją pozycję w nim za pomocą usługi TopRank tylko w ograniczony sposób. Na przykład, dla działającej na przedmieściach restauracji znajdującej się na 150. miejscu koszt przesunięcia się za pomocą funkcji TopRank i uzyskania pozycji numer 1 w całym mieście będzie zbyt duży. Dodatkowo istnieją limity, które ograniczają liczbę miejsc, o które restauracje mogą przesunąć się w górę listy, aby nawet jeśli korzystają z funkcji TopRank, opinie klientów zawsze miały bezpośredni wpływ na ich pozycję. Jest to ważne dla serwisu Pyszne.pl, ponieważ chcemy nagradzać restauracje za dobrą obsługę i oferować klientom możliwie najlepsze doświadczenia przy zamawianiu posiłków.

Ulubione Klienci mają możliwość zaliczenia restauracji do swoich "ulubionych". Będą one pojawiać się na górze listy, aby możliwe było łatwiejsze ich znalezienie. Jest to więc parametr osobisty, o którym decyduje wyłącznie klient.

Testy Od czasu do czasu możemy przeprowadzać testy lub eksperymenty w celu monitorowania i ulepszania usług, co może mieć tymczasowy wpływ na pozycję restauracji.