Warunki ogólne

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Kampanii Pyszne Prezenty ("Kampania"), organizowanej przez Takeaway.com Central Core B.V., z siedzibą przy Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Holandia ("Just Eat Takeaway.com" lub "JET").

Ogólne

Biorąc udział w Kampanii każdy uczestnik "Uczestnik", zgadza się z niniejszym regulaminem. Kampania rozpocznie się 1 grudnia o godz. 00.01 i zakończy 31 grudnia 2022 r. o godz. 23:59 ("Okres Kampanii"). Uczestnicy, którzy będą postępować niezgodnie z niniejszym regulaminem, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

W ramach Kampanii, polegającej na przeprowadzeniu akcji z nagrodami, prowadzone są zapisy na Platformę JET ("Platforma"). Aby wziąć udział w Kampanii, Uczestnik musi:

 1. Złożenie udanego i zrealizowanego zamówienia za pośrednictwem Platformy o minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 20 zł w Okresie Kampanii; wyrażenie zgody na otrzymywanie zniżek, ofert lojalnościowych i innych aktualizacji poprzez zaznaczenie wyznaczonego pola wyboru na stronie wymeldowania z zamówienia;
 2. Na stronie potwierdzenia zamówienia klient znajdzie baner, który podkreśla, że zaproszenia do gry zostaną wysłane e-mailem, po skosztowaniu dania. Klient otrzymuje e-mail z linkiem do zaproszenia (link jest ważny przez 72 godziny) oraz przypomnienie e-mailem po 48 godzinach; należy pamiętać, że e-mail potwierdzający z kuponem może trafić do folderu spamu.
 3. Klikając w smakołyk na stronie gry, Uczestnik będzie widział, jaką nagrodę otrzymał.
 4. Po 2 godzinach Uczestnik otrzymuje e-mail z kodem (kodem vouchera Pyszne.pl lub kodem rabatowym strony trzeciej) do zrealizowania nagrody na odpowiedniej platformie. Jeśli restauracje lub klient anulował zamówienie, kod końcowy nie zostanie wysłany.

Wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki określone w ust. 2 mogą otrzymać jedną z poniższych nagród. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kampanii maksymalnie pięć razy w Okresie Trwania Kampanii. Za udział w Kampanii JET nie pobiera żadnych opłat. JET zastrzega sobie prawo do zawieszenia, odwołania Kampanii w każdym czasie zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie zmiany w konkursie będą dokonywane zgodnie z takim prawem.

Uczestnicy

Aby wziąć udział w konkursie należy być mieszkańcem Rzeczpospolitej Polski. Z zastrzeżeniem ust. 3, w Kampanii może wziąć udział każdy, z wyjątkiem pracowników JET, ich spółek stowarzyszonych, powiązanych lub zależnych, a także ich rodzin, agentów lub osób związanych z konkursem. Do udziału w Kampanii wymagany jest minimalny wiek 18 lat. JET zachowuje prawo do zablokowania wydania bonów w przypadku oszustwa lub niewłaściwego wykorzystania.

Terytorium

Konkurs urządzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

Termin dostarczenia nagród

Po dwóch (2) godzinach od złożenia zamówienia, Uczestnicy otrzymają e-mail z kodem do realizacji nagrody.

Nagrody - charakter i wartość

Przyznane nagrody to:

Do 10% zniżki w Booking.com

15% rabatu na FlixBus

10 zł zniżki na następne zamówienie

50 punktów - program Pyszne Punkty

20 zł zniżki na następne zamówienie

Nagrody Partnerów firmy JET:

Do 10% zniżki w Booking.com

 • Do otrzymania nagrody wymagane jest konto Booking.com. Adres e-mail na koncie musi być taki sam jak ten użyty do rezerwacji.
 • Oferta zniżkowa do 10% obowiązuje w okresie od 1.12.2022 do 31.01.2023 w kwalifikujących się obiektach.
 • Nagrodę można wykorzystać jednorazowo.
 • Kwalifikują się tylko obiekty z oszacowaną kwotą nagrody.
 • Wartość zniżki poznasz podczas podsumowania.
 • Kwota może nie obejmować niektórych podatków/opłat i podlega przelicznikom walut.

15% rabatu na FlixBus

 • Kod rabatowy jest do wykorzystania wyłącznie w aplikacji FlixBus.
 • Kod rabatowy jest ważny na podróże w okresie 10.01.2023 – 28.02.2023.
 • Kod rabatowy wygasa 28.02.2023.
 • Nie ma ograniczeń co do linii i połączeń możliwych do zarezerwowania w aplikacji FlixBus.
 • Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 • Późniejsze dopisanie kodu rabatowego do dokonanej rezerwacji nie jest możliwe.
 • Płatność gotówką z wykorzystaniem kodu rabatowego nie jest możliwe.
 • Odsprzedaż lub publikacja kodów rabatowych jest zakazana.

50 punktów

Punkty można wymienić na oferty w naszym lojalnościowym Programie Punkty. Twoje punkty zostaną dodane do konta w ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila z informacjami. Tylko zalogowani użytkownicy mogą wykorzystać punkty. Zaloguj się w kilku krokach:

 1. Utwórz konto w serwisie Pyszne.pl, podając prawidłowy adres e-mail
 2. Zaloguj się
 3. Zacznij odbierać oferty

Dowiedz się więcej z regulaminu Programu Punkty https://www.pyszne.pl/punkty#terms.

10 zł & 20 zł zniżki na następne zamówienie

Niniejszy kod rabatowy można wykorzystać, wpisując go podczas płatności na stronie Pyszne.pl lub w aplikacji mobilnej. Pozostałą wartość zamówienia należy opłacić za pomocą jednej z dostępnych metod płatności online. Kod rabatowy przeznaczony jest do jednokrotnego użycia. Minimalna wartość zamówienia wynosi 38 zł. Kod rabatowy nie podlega sprzedaży, refundacji, wymianie na środki pieniężne (gotówkę), ani nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. Pyszne.pl zastrzega sobie prawo do anulowania kodu rabatowego w przypadku oszustwa lub nadużycia. Realizacja kodu rabatowego możliwa jest z uwzględnieniem warunków zamówienia w danej restauracji. Kod ważny jest do 15-01-2023 włącznie. Vouchery są ograniczone do jednego na jednego uczestnika, nie podlegają zwrotowi, wymianie, zamianie ani przekazaniu na gotówkę w żadnych okolicznościach. Voucherów JET nie można zwracać ani wymieniać na inne vouchery i nie można ich łączyć z innymi voucherami jakiegokolwiek rodzaju. Przy realizacji bonu obowiązują warunki umieszczone na bonie oraz ogólne warunki JET. Jeżeli uczestnik Kampanii korzysta z vouchera na stronie (stronach) osób trzecich, zawiera on umowę z daną osobą trzecią. Do takiej umowy mogą mieć zastosowanie zasady i warunki tej ostatniej. JET nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie takiej umowy przez odpowiednią osobę trzecią. JET zastrzega sobie prawo do wymiany wskazanej nagrody na inną o podobnej wartości lub takich samych właściwościach w przypadku wyczerpania lub niemożności znalezienia takiej samej na rynku

Prywatność

Informacja o prywatności JET oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z niniejszą Kampanią. Dane osobowe udostępnione JET przez Uczestnika w związku z Kampanią są wykorzystywane w celu poinformowania Uczestnika o Kampanii oraz poinformowania Uczestnika o wygraniu nagrody. W tych celach dane osobowe, które mogą być udostępniane zewnętrznemu dostawcy playable (host landing page) będą zaszyfrowane. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu trwania Kampanii.

Odpowiedzialność

Udział w Kampanii odbywa się na własne ryzyko Uczestnika. JET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania, obrażenia lub rozczarowania poniesione lub doznane przez Uczestnika w wyniku udziału w Kampanii lub w związku z jakąkolwiek Nagrodą. JET dokłada szczególnej staranności przy organizacji Kampanii, jednak nie można całkowicie wykluczyć, że przedstawione informacje dotyczące Kampanii są niepełne lub nieprawidłowe. Nieścisłości, błędy ortograficzne lub porównywalne pomyłki na stronie internetowej Kampanii lub w innych materiałach dotyczących Kampanii publikowanych przez JET, niezależnie od ich charakteru, nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności przez JET ani powodować jakichkolwiek zobowiązań po stronie JET. Ani firma JET, ani żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, okoliczności, straty, awarie lub opóźnienia spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza jej lub ich kontrolą w odniesieniu do tej kampanii. Żadne z postanowień niniejszych Warunków kampanii nie wyklucza odpowiedzialności JET za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, za oszustwo lub podanie fałszywych informacji, umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. JET i strony trzecie zaangażowane przez JET nie ponoszą odpowiedzialności za awarie sieci, sprzętu lub oprogramowania przez kanały mediów społecznościowych, które powodują opóźnienie lub utratę danych.

Oszustwo

JET zachowuje prawo do zbadania udziału w Kampanii pod kątem wszelkich oszustw i podjęcia wszelkich środków w celu ich zaprzestania. Środki te mogą polegać na tym, że JET według własnego uznania anuluje kwalifikujące się zamówienie. Wejścia do kampanii uzyskane w wyniku oszustwa lub działań naruszających niniejsze warunki będą nieważne.

Inne

Do niniejszego regulaminu stosuje się prawo obowiązujące na terytorium, na którym prowadzona jest Kampania. Wszelkie podatki od gier hazardowych należne w związku z tą Kampanią i/lub wszelkie podatki, które muszą być potrącone z nagrody, są na rachunek firmy JET. Wszelkie podatki (inne niż podatki od gier hazardowych) należne w związku z tą Kampanią są na rachunek zwycięzcy. Uczestnicy powinni skonsultować się z własnymi doradcami (podatkowymi) w sprawie lokalnych konsekwencji podatkowych i prawnych wygrania nagrody, ponieważ wygrane nagrody mogą wymagać zgłoszenia do lokalnych organów (podatkowych). W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z działem obsługi klienta sto2 sp. z o.o..

Dane kontaktowe:
ul. Powstańców Śląskich 9,
53-332 Wrocław
Email: kontakt@pyszne.pl
Tel: 71 707 14 11

Dla wszelkich sporów dotyczących niniejszego konkursu z nagrodami właściwy będzie Sąd konsumencki miejsca zamieszkania lub zamieszkania wyborczego Uczestnika.