Zamawiaj i zajadaj z Visa & Pyszne.pl!

Zamów na Pyszne.pl ulubione danie, opłać je za pomocą karty kredytowej Visa i otrzymaj kupon 25 zł na Twoje następne zamówienie na Pyszne.pl! Akcja promocyjna trwa pomiędzy 10.11.2015 a 01.12.2015.

Aby odebrać kupon w wysokości 25 zł od Visa:

 1. Złóż zamówienie na Pyszne.pl za minimum 30 zł (jest to kwota brutto, którą uczestnik musi opłacić za pomocą karty Visa, po uwględnieniu ewentualnych rabatów czy zniżek).
 2. Zapłać za zamówienie online za pomocą karty Visa
 3. Kupon w wysokości 25 zł na Twoje kolejne zamówienie otrzymasz w ciągu max. 5 dni roboczych

Bezpieczne płatności w Internecie

Zamawiając jedzenie z dowozem na Pyszne.pl możesz zapłacić za wybrane danie wygodnie przez Internet, korzystając na przykład z karty kredytowej. Do jednej z najczęściej akceptowanych kart płatniczych w Europie należy karta Visa, która zapewnia swoim klientom nie tylko łatwy dostęp do pieniędzy, ale  również szereg dodatkowych możliwości. Korzystając z jednej karty możesz zapłacić zarówno w tradycyjnym jak i internetowym sklepie, na przykład zamawiając pizzę na wynos na Pyszne.pl!

Akcja promocyjna „Zamawiaj i zajadaj z Visa & Pyszne.pl” jest ograniczona czasowo i obowiązuje dla zamówień złożonych na Pyszne.pl i opłaconych online za pomocą karty Visa pomiędzy 10.11.2015 a 01.12.2015.  Kupon rabatowy 25 zł na kolejne zamówienie zostanie wysłany drogą mailową w ciągu max.  5 dni od pomyślnej weryfikacji płatności kartą Visa. Kupon 25 zł jest ważny do 08.12.2015 i może zostać wykorzystany przez każdą osobę tylko jeden raz. Kupon rabatowy przysługuje tylko raz.

151111_700x587_Visa_2

REGULAMIN AKCJI
„Zamawiaj i zajadaj z Visa i Pyszne.pl.”

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji promocyjnej „Zamawiaj i zajadaj z Visa i Pyszne.pl” oraz zasady jej przebiegu (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sto2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy53-656), przy ulicy Rybackiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000344195, posiadająca numer NIP: 6152007726, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być kierowane do Organizatora.

Czas trwania Akcji promocyjnej 

 1. Dzień rozpoczęcia Akcji promocyjnej to 10.11.2015, dzień zakończenia 01.12.2015, godz. 23:59:59.

Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a) złoży zamówienie na portalu Pyszne.pl w okresie trwania Akcji promocyjnej,
  b) w formularzu złożonego zamówienia poda pełne i prawdziwe dane kontaktowe (imię i nazwisko nadawcy, telefon kontaktowy do nadawcy, adres e-mail nadawcy),
  c) za dokonany zakup dokona płatności korzystając z karty VISA za pośrednictwem PayU,
  d) płatność za powyższy zakup będzie potwierdzona do 01.12.2015 do godz. 23:59:59 lub do zakończenia akcji, ogłoszonego przez Organizatora.
 2. Każda płatność o wartości 30 PLN i powyżej za zamówienie złożone na Pyszne.pl w czasie trwania Akcji promocyjnej przez Uczestnika, który spełni warunki opisane w §3 pkt. 1 akcji, zostanie nagrodzona kuponem na zamówienie na Pyszne.pl o wartości 25 PLN.
 3. Kupon będzie można wykorzystać do 08.12.2015 r. przez stronę internetową www.pyszne.pl lub aplikację na Androida od Pyszne.pl, tylko w restauracjach oferujących płatność online. Kupon można wykorzystać raz. Nie łączy się z innymi promocjami. Indywidualny kod należy wpisać na końcu zamówienia pod koszykiem w pole „kod kuponu”. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości nominalnej vouchera, należy opłacić różnicę ceny za pomocą płatności online.
 4. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wygranej poprzez wiadomość e-mail, wysłaną przez Organizatora nie później niż 7 dni od daty zaksięgowania płatności, na adres podany w zamówieniu spełniającym warunki Akcji promocyjnej.
 5. Organizator nie odpowiada za brak możliwości kontaktu lub kontakt nieskuteczny spowodowany błędnymi danymi podanymi w zamówieniu w akcji promocyjnej.
 6. Uczestnik Akcji promocyjnej może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej, komunikowania się z Uczestnikami i oraz wydania nagród.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie www.pyszne.pl/visa
 2. Przystępując do Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodniez postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulamin usługi świadczonej droga elektroniczną mającej zastosowanie do korzystania ze strony internetowej www.pyszne.pl oraz aplikacji mobilnej Pyszne.pl.