Zajadaj z SOFORT – zgarnij DARMOWE jedzenie!

Zajadaj z SOFORT – zgarnij DARMOWE jedzenie –  każda 10 płatność z SOFORT wygrywa!

W tym miesiącu zorganizowaliśmy dla Was wspólną akcję z SOFORT Banking. SOFORT Banking to jedna z form płatności online, dostępna na Pyszne.pl, dzieki której możesz płacić wygodnie – bezpośrednio i szybko, a dzięki akcji z Pyszne.pl także wygrać jeden z 200 kuponów o wartości 25 PLN na zamówienie pysznego jedzenia.

Jakie są korzyści wykonywania płatności przez SOFORT Banking?

Sprzedawca internetowy od razu po zleceniu przelewu otrzymuje odpowiednie potwierdzenie, dzięki czemu Twoje zamówienie może zostać dostarczone szybciej. SOFORT Banking działa w oparciu
o niezawodny system bankowości internetowej. Oznacza to, że nie musisz zakładać wirtualnego konta. Jedyne czego potrzebujesz, aby dokonać płatności za zakupy online, to dane dostępu do Twojej bankowości internetowej oraz jednorazowy kod weryfikacyjny. Dzięki sprawdzonemu dwustopniowemu procesowi autoryzacji transakcji, płatność z SOFORT Banking jest bardzo bezpieczna. Nie musisz także wypełniać manualnie szczegółów transakcji – wszystkie dane konieczne do dokonania płatności są przekazywane do twojej bankowości internetowej automatycznie.

Jak zgarnąć darmowe jedzenie z SOFORT?

Tylko we wrześniu co 10 płatność, dokonana za pomocą SOFORT Banking na Pyszne.pl, wygrywa kupon o wartości 25 PLN do wykorzystania na naszym portalu. Wystarczy, że przy następnym zamówieniu na Pyszne.pl jako metodę płatności wybierzesz SOFORT Banking i już masz szansę wygrać! Zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem akcji poniżej.

Hamburger, hot dogi, frytki , pizza i logo SOFORT Banking

Płać z SOFORT Banking i zgarnij darmowe jedzenie!

REGULAMIN AKCJI 

„Zajadaj z SOFORT – zgarnij DARMOWE jedzenie – każda 10 płatność z SOFORT wygrywa!”

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji promocyjnej „Zajadaj z SOFORT – zgarnij DARMOWE jedzenie – każda 10 płatność
  z SOFORT wygrywa!” oraz zasady jej przebiegu (dalej: „Regulamin”).
 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sto2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-656), przy ulicy Rybackiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000344195, posiadająca numer NIP: 6152007726, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerem Akcji promocyjnej i sponsorem nagród jest SOFORT AG, z siedzibą w Gauting (kod pocztowy 82131), przy ulicy Fussbergstr.1 w Niemczech, wpisana w Sądzie Rejonowym w Monachium , wpis HRB 218 675, siedziba w Gauting, zwana dalej „Partnerem”.
 1. Regulamin Akcji promocyjnej będzie umieszczony na stronie https://pyszne.pl/blog/sofort-banking/
 1. Akcja promocyjna odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją promocyjną powinny być kierowane do Organizatora.

§ 2 Czas trwania Akcji promocyjnej 

 1. Dzień rozpoczęcia Akcji promocyjnej to 16.09.2015, dzień zakończenia 30.09.201, godz. 23:59:59.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej w razie wyczerpania puli nagród do rozdania

§ 3 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej moze być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • a) złoży zamówienie na portalu Pyszne.pl w okresie trwania Akcji promocyjnej,
 • b) w formularzu złożonego zamówienia poda pełne i prawdziwe dane kontaktowe (imię i nazwisko nadawcy, telefon kontaktowy do nadawcy, adres e-mail nadawcy),
 • c) za dokonany zakup dokona płatności korzystając z SOFORT Banking,
 • d) płatność za powyższy zakup będzie potwierdzona do 30.09.2015 do godz. 23:59:59 lub do zakończenia akcji, ogłoszonego przez Organizatora.
 1. Co 10 płatność za zamówienie złożone przez Uczestnika, który spełni warunki opisane w §3 pkt. 1, akcji zostanie nagrodzona kuponem na zamówienie na Pyszne.pl o wartości 25 PLN. Łącznie zostanie wręczonych 200 kuponów.
 2. Nagrodę w postaci kuponu na zamówienie na Pyszne.pl o wartości 25 PLN będzie można wykorzystać do 31.10.2015 r. przez stronę internetowąwww.pyszne.pl lub aplikację na Androida od Pyszne.pl, tylko w restauracjach oferujących płatność online. Kupon można wykorzystać raz. Nie łączy się z innymi promocjami. Indywidualny kod należy wpisać na końcu zamówienia pod koszykiem
  w pole „kod kuponu”. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości nominalnej vouchera, należy opłacić różnicę ceny za pomocą płatności online.
 1. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mail, wysłaną przez Organizatora nie później niż 7 dni od daty zaksięgowania płatności, na adres podany w zamówieniu spełniającym warunki Akcji promocyjnej.
 1. Organizator nie odpowiada za brak możliwości kontaktu lub kontakt nieskuteczny spowodowany błędnymi danymi podanymi w zamówieniu w akcji promocyjnej.
 1. Uczestnik konkursu może wygrać nagrodę więcej niż jeden raz.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej, komunikowania się z Uczestnikami i oraz wydania nagród.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://pyszne.pl/blog/sofort-banking/
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.