Regulamin Akcji Promocyjnej PasiParty

Takeaway.com Regulamin kampanii PasiParty

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii PasiParty (“Kampania”) zorganizowanej przez  Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 26.09.2018 do 29.09.2018. Nagrody w konkursie stanowią 3 vouchery o wartości 150 PLN każdy, do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. 

Ogólne

 1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatnpasipartyą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, bezpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana “Takeaway.com”).
 2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwany “Uczestnikiem”, jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.
 3. Kampania rozpoczyna się 26.09.2018 o godzinie 7:00 rano, a planowany koniec jest przewidziany jest na 29.09.2018, o godzinie 23:00.
 4. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

 1. Kampania jest promowana na kanale Facebook Pyszne.pl.
 2. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie “Z jakiej okazji zorganizujesz swoje PasiParty?” w komentarzu do posta konkursowego w kanale Facebook Pyszne.pl.
 3. Uczestnik, który spełnił warunki artykułu 2. może ma szansę wygrać nagrodę. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez niezależne jury na podstawie oryginalności i kreatywności udzielonej odpowiedzi.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w kampanii maksymalnie 1. raz. Uczestnicy, którzy uczestniczą częściej niż 1. raz, zostaną wykluczeni z Kampanii i nie będą już uprawnieni do nagrody.
 5. Firma Takeaway.com nie ponosi żadnych kosztów komunikacji za udział w Kampanii.
 6. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.
 7. Kampania nie jest w żaden sposób powiązana z kanałami mediów społecznościowych i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez kanały mediów społecznościowych.

Uczestnicy

 1. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.
 2. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest  jednak zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.
 3. Takeaway.com zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

Nagroda

 1. Nagrody do wygrania to 3 vouchery o wartości 150 PLN każdy, do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. 
 2. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne usługi. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody i/lub braku możliwości wypłacenia nagrody, nagroda pozostaje własnością Takeaway.com.
 3. Takeaway.com może zmienić nagrodę w porozumieniu i tylko za zgodą zwycięzcy danej nagrody.
 4. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim.
 5. Vouchery mają datę ważności do 30.11.2018. Voucherów nie można zwrócić lub wymienić na inne kupony i nie można ich łączyć z innymi kuponami jakiekolwiek rodzaju.
 6. Jeśli zwycięzca Kampanii korzysta z kuponu na stronach internetowych stron trzecich, zwycięzca zawiera umowę z odpowiednią stroną trzecią. Warunki takiej umowy mogą być stosowane przez stronę trzecią. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezgodność przez odpowiednią stronę trzecią z taką umową.

Wybór i ogłoszenie wyników

 1. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony w sposób bezstronny przez Takeaway.com poprzez selekcję na podstawie oryginalności i kreatywności odpowiedzi. Selekcja odbywa się 30.09.2018 przez Jury składającego się z pracowników Takeaway.com.
 2. Zwycięzcy Kampanii otrzymają odpowiedź od Takeaway.com najpóźniej 30.09.2018 od wyboru zwycięzcy. Wiadomość zostanie wysłana na ten sam kanał społecznościowy (Facebook), na którym uczestnik opublikował zwycięski wpis. W tej wiadomości Takeaway.com poprosi Uczestnika o podanie jego /jej imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Uczestnik otrzyma informację o nagrodzie najszybciej jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu odpowiedzi przez Takeaway.com. Jeśli Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Takeaway.com w ciągu 30 dni, nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi.
 3. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe podane do Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.
 4. Takeaway.com nie może być kontaktowane w celu uzyskania informacji o zwycięzcach.

Polityka Prywatności

 1. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Takeaway.com w związku z Kampania są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on /ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po trzech miesiącach.
 3. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności kanałów mediów społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych.

Wierzytelność

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.
 2. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i /lub osób wynikające z korzystania z nagrody.
 3. Takeaway.com nie gwarantuje jakości nagród dostarczanych przez strony trzecie.
 4. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Takeaway.com jak i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.
 5. Takeaway.com i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za awarie w sieci, sprzęcie lub oprogramowaniu przez kanały mediów społecznościowych, które powodują opóźnienie lub utratę danych.

Inne

 1. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na blogu Pyszne.pl.
 2. Niniejsze warunki kampanii nie zostaną zmienione przez Takeaway.com w okresie trwania Kampanii.
 3. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).
 4. Jeśli uczestnik wygra nagrodę, zawsze należy skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.


Kontakt:
Pyszne.pl
Rybacka 9
53-656 Wrocław, Polska
Tel.: 71 707 14 11
Fax: 71 723 75 36
kontakt@pyszne.pl