Regulamin Akcji Promocyjnej Hamburger Day

Takeaway.com Regulamin kampanii Hamburger Day

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii Hamburger Day (“Kampania”) zorganizowanej przez  Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 28.05.2018 do 29.05.2018. Nagrodę w konkursie stanowi 300 PLN voucher do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. 

 

Ogólne

 1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, bezpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana “Takeaway.com”).
 2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwany “Uczestnikiem”, jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.
 3. Kampania rozpoczyna się 28.05.2018 o godzinie 7:00 rano, a planowany koniec jest przewidziany jest na 29.05.2018, o godzinie 12:00 w południe.
 4. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

 

Kampania

 1. Kampania jest promowana na kanale Facebook, Twitter, Instagram oraz blogu Pyszne.pl.
 2. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie “Jaki jest Twój ulubiony burger i dlaczego?” na Instagramie.
 3. Uczestnik, który spełnił warunki artykułu 2. może ma szansę wygrać nagrodę. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez niezależne jury na podstawie oryginalności i kreatywności udzielonej odpowiedzi.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w kampanii maksymalnie 1. raz. Uczestnicy, którzy uczestniczą częściej niż 1. raz, zostaną wykluczeni z Kampanii i nie będą już uprawnieni do nagrody.
 5. Firma Takeaway.com nie ponosi żadnych kosztów komunikacji za udział w Kampanii.
 6. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.
 7. Kampania nie jest w żaden sposób powiązana z kanałami mediów społecznościowych i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez kanały mediów społecznościowych.

Uczestnicy

 1. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.
 2. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest  jednak zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.
 3. Takeaway.com zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

 

Nagroda

 1. Nagroda do wygrania to 300 PLN voucher do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. 
 2. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne usługi. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody i/lub braku możliwości wypłacenia nagrody, nagroda pozostaje własnością Takeaway.com.
 3. Takeaway.com może zmienić nagrodę w porozumieniu i tylko za zgodą zwycięzcy danej nagrody.
 4. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim.
 5. Vouchery mają datę ważności jednego roku od dnia wystawienia. Voucherów nie można zwrócić lub wymienić na inne kupony i nie można ich łączyć z innymi kuponami jakiekolwiek rodzaju.
 6. Jeśli zwycięzca Kampanii korzysta z kuponu na stronach internetowych stron trzecich, zwycięzca zawiera umowę z odpowiednią stroną trzecią. Warunki takiej umowy mogą być stosowane przez stronę trzecią. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezgodność przez odpowiednią stronę trzecią z taką umową.

Wybór i ogłoszenie wyników

 1. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony w sposób bezstronny przez Takeaway.com poprzez selekcję na podstawie oryginalności i kreatywności odpowiedzi. Selekcja odbywa się 30.05.2018 przez Jury składającego się z pracowników Takeaway.com.
 2. Zwycięzcy Kampanii otrzymają odpowiedź od Takeaway.com najpóźniej 30.05.2018 od wyboru zwycięzcy. Wiadomość zostanie wysłana na ten sam kanał społecznościowy (Instagram), na którym uczestnik opublikował zwycięski wpis. W tej wiadomości Takeaway.com poprosi Uczestnika o podanie jego /jej imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Uczestnik otrzyma informację o nagrodzie najszybciej jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu odpowiedzi przez Takeaway.com. Jeśli Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Takeaway.com w ciągu 30 dni, nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi.
 3. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe podane do Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.
 4. Takeaway.com nie może być kontaktowane w celu uzyskania informacji o zwycięzcach.

 

Polityka Prywatności

 1. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Takeaway.com w związku z Kampania są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on /ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po trzech miesiącach.
 3. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności kanałów mediów społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych.

 

Wierzytelność

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.
 2. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i /lub osób wynikające z korzystania z nagrody.
 3. Takeaway.com nie gwarantuje jakości nagród dostarczanych przez strony trzecie.
 4. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Takeaway.com jak i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.
 5. Takeaway.com i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za awarie w sieci, sprzęcie lub oprogramowaniu przez kanały mediów społecznościowych, które powodują opóźnienie lub utratę danych.

 

Inne

 1. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na blogu Pyszne.pl.
 2. Niniejsze warunki kampanii nie zostaną zmienione przez Takeaway.com w okresie trwania Kampanii.
 3. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).
 4. Jeśli uczestnik wygra nagrodę, zawsze należy skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.


Kontakt:
Pyszne.pl
Rybacka 9
53-656 Wrocław, Polska
Tel.: 71 707 14 11
Fax: 71 723 75 36
kontakt@pyszne.pl