Regulamin Konkursu

Niniejszy regulamin ma zastosowania podczas kampanii Dni Pizzy Pyszne.pl (“”Kampania””) zorganizowanej przez Takeaway.com Group B.V, która odbędzie się od 15.02.2018 do 28.02.2018. Podczas Dni Pizzy będziemy świętować włoską pizzę.

Pokaż na swoich mediach społecznościowych jak bardzo kochasz pizzę #DniPizzyPysznepl. Najlepsi uczestnicy wygrają podróż do Włoch i voucher o wartości 400 PLN do wykorzystania na Pyszne.pl, warsztaty robienia pizzy, lub voucher o wartości 100 PLN do wykorzystania na Pyszne.pl

Postanowienia ogólne

 1. Kampania jest zorganizowana przez Takeaway.com Central Core B V prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie prawem holenderskim i zarejestrowaną na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam i działającą w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, beżpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana “Takeaway.com”)
 2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwanym “Uczestnikiem”, a także akceptuje powyższy regulamin
 3. Kampania rozpocznie się 15.02.2019, 11:00, a planowany koniec jest 28.02.2018, 23:59
 4. Uczestnicy, którzy naruszają Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

 1. Kampania będzie miała miejsce w poniższych kanałach mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, co później są nazwane “kanałami społecznościowymi”.
  1. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi wykonać:
  2. pokazać swoje zainteresowanie pizzą w sposób oryginalny i kreatywny w medium społecznościowym Instagram, Facebook lub Twitter.
  3. Profil na wyżej wskazanych mediach społecznościowych musi być publiczny, aby jury mogło wybrać odp. kreację.
 2. Dodać hashtag #DniPizzyPysznepl w swojej publikacji
 3. Uczestniczyk, który spełnił warunki a i b artykułu i 6 może wygrać jedną z nagród. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez bezstronne jury na podstawie oryginalności i kreatywności postu.
 4. Uczestnicy mogą wziąć udział w kampnii tyle razy ile chcą
 5. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.
 6. Kampania nie jest w żaden sposób powiązana z kanałami mediów społecznościowych i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez kanały mediów społecznościowych.

Uczestnicy

 1. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Pyszne.pl, firm Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej kampanii
 2. Aby wziąć udział w Kampanii należy mieć ukończone 18 lat
 3. Pyszne.pl zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez badania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika

Nagroda

 1. Nagrody do wygrania to:
  podróż dla dwojga do Włoch od Coca-Cola zero sugar, w formie vouchera o wartości 2000 PLN na biuro podróży Wakacje.pl, a także voucher o wartości 400 PLN do wykorzystania na Pyszne.pl
  b. Specjalnie dedykowany warsztat robienia pizzy w restauracji w okolicy zamieszkania zwycięzcy (wartość 600 PLN)
  c. 5 voucherów o wartości 100 PLN na Pyszne.pl
 2. Vouchery wspomniane w artykule 14 mogą być wymienione na odpowiednie strony internetowe przedsiębiorstw.
  1. Voucher od biura podróży Wakacje.pl jest ważny tylko i wyłącznie na wakacje.pl
  2. Vouchery na Pyszne.pl są ważne tylko i wyłącznie na pyszne.pl
  3. pl skontaktuje się ze zwycięzcą warsztatów pizzy, aby wspólnie wybrać datę i czas organizacji warsztatów
 3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne usługi. W przypadku odmowy przyjęcia nagordy i/lub braku możliwości wypłacaenia nagrody, nagroda pozostanie własnością Pyszne.pl
 4. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim
 5. Vouchery mają datę ważności jednego roku od dnia wystawienia. Voucherów nie można zwrócić lub wymienić na inne kupony i nie można ich łączyć z innymi kuponami dowolnego rodzaju.
 6. Jeśli zwycięzca Kampanii korzysta z kuponu na stronach internetowych stron trzecich, zwycięzca zawiera umowę z odpowiednią stroną trzecią. Warunki takiej umowy mogą być stosowane przez stronę trzecią. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezgodność przez odpowiednią stronę trzecią z taką umową.

Wybór i ogłoszenie wyników

 1. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony w sposób bezstronny przez Takeaway.com poprzez selekcję opartą na trafności, oryginalności i kreatywności postu / tweeta. Selekcja odbywa się między 28-02-2018 a 07-03-2018.
 2. Zwycięzcy Kampanii otrzymają wiadomość bezpośrednią lub komentarz od Pyszne.pl najpóźniej 08-03-2018. Wiadomość zostanie wysłana na ten sam kanał społecznościowy, na którym uczestnik opublikował zwycięski wpis. W tej wiadomości Takeaway.com poprosi Uczestnika o podanie jego / jej imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Uczestnik otrzyma informację o nagrodzie najszybciej jak to możliwe i nie później niż 30 dni po otrzymaniu odpowiedzi przez Takeaway.com. Jeśli Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Takeaway.com w ciągu 14 dni, nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi.
 3. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe podane do Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.
 4. Pełna lista zwycięzców zostanie ogłoszona imiennie na naszej stronie zwycięzcy na naszym blogu [link do bloga] najpóźniej do 08-03-2018.
 5. com nie może być kontaktowana w celu uzyskania informacji o zwycięzcach

Polityka Prywatności

 1. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com ([oświadczenie o prywatności łącza]) oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z tą Kampanią.
 2. Uczestnicy zgadzają się na to, że jeśli wygrają nagrodę, zostaną oni wymienieni poprzez imię i nazwisko na blogu Pyszne.pl
 3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Pyszne.pl w związku z Kampanią są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on / ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po trzech miesiącach.
 4. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności kanałów mediów społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez kanały mediów społecznościowych.

Wierzytelność

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.
 2. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób wynikające z korzystania z nagrody.
 3. Takeaway.com nie gwarantuje jakości nagród dostarczanych przez strony trzecie.
 4. Wierzytelność i Nagrody
  Zarówno Coca-Cola, jak i TPyszne.pl nie gwarantują jakości kuponu podróżnego dostarczonego przez [trzecią stronę]. Na nagrodzonej nagrody obowiązują ogólne warunki [strony trzeciej]. Zarówno Coca-Cola, jak i Pyszne.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób i / lub dodatkowe koszty poniesione przez uczestnika w związku z przyznaną nagrodą.
  b. Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób wynikające z korzystania z warsztatu pizzy.
  c. Ogólny Regulamin ma zastosowanie do kuponów Pyszne.pl dostarczonych zwycięzcom.
 5. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Pyszne.pl jak ii strony trzecie zaangażowane przez Pyszne.pl, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.
 6. Pyszne.pl i strony trzecie zaangażowane przez Pyszne.pl, nie ponoszą odpowiedzialności za awarie w sieci, sprzęcie lub oprogramowaniu przez kanały mediów społecznościowych, które powodują opóźnienie lub utratę danych.

Inne

 1. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).
 2. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl
 3. Kontakt:
  Pyszne.pl
  ul. Rybacka 9
  53-656 Wrocław
  Polska
  Tel.: 71 707 14 11
  Fax: 71 723 75 36
  kontakt@pyszne.pl