Нека опитаме отново.... Има 12 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?

Нека опитаме отново...

Има 12 ресторанти с доставка до теб. Защо не опиташ по-малко филтри?